Geschiedenis

In februari 1928 werd er in Hotel Van Wijk, het huidige café ‘Onder de Linden’, de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer opgericht, welke ook het volksvermaken voor haar rekening nam. Een fenomeen waar de boeren in de omtrek niet zo om zaten te springen, maar waarvan de dorpelingen vonden dat er af en toe iets georganiseerd moest worden voor de ‘toevallige’ passanten. vvv bestuur oud

In 1964 scheidde de afdeling Volksvermaken zich af van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer om voortaan als een zelfstandige vereniging een breed scala aan evenementen te organiseren. Heden heeft de Vereniging voor Volksvermaken een vol programma voor jong en oud, terwijl er tevens een aantal ondersteunende werkzaamheden wordt verricht voor andere organisaties en verenigingen.

Daarom de slogan:

Mede door Volksvermaken Vries leeft Vries!