Vrijwilligers

De Vereniging voor Volksvermaken Vries is een vereniging met ongeveer 1000 leden.

Elk jaar organiseren wij weer zo’n 20 leuke evenementen voor jong en wat ouder, voor het dorp Vries en omstreken. Het is onze doelstelling, met het organiseren van deze evenementen, een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het dorp Vries.

Het allerbelangrijkste voor onze vereniging zijn onze vrijwilligers ofwel commissieleden die helpen alle activiteiten te realiseren. Behalve dat het bestuur altijd een beroep op hen kan doen voor hand- en spandiensten t.b.v. de organisatie, onderhouden zij ook alles wat wij gebruiken voor de organisatie. Denk aan een infowagen, kassawagen, dranghekken et cetera. Ook maken zij allerhande rekwisieten en aankleding voor onze evenementen. Hiertoe komen elke woensdagochtend vanaf 09.00 uur een aantal commissieleden bij elkaar op het evenemententerrein. Momenteel beschikken we over 60 van deze fantastische mensen, in leeftijd variërend van 14 tot 80. Iedereen doet bij ons waar hij of zij goed in is en tijd voor heeft. Behalve dat er heel hard gewerkt wordt, is het vooral ook erg gezellig.

Wilt u ook commissielid worden?  Neem dan vrijblijvend contact op met een van de bestuursleden van Volksvermaken Vries of meld u aan per e-mail.

Er is altijd wat te wensen. Een mooi terras voor de kantine van de vrijwilligers was zo’n wens.
Met zoveel deskundige vrijwilligers is dat klusje zo geklaard !

Ieder jaar helpen we de gemeente Tynaarlo tijdens de Zuidlaardermarkt met het parkeren.
De vergoeding die we daarvoor krijgen gaat samen met de bijdrage uit het fonds ‘frisse doorstart’ in een spaarpotje voor een leuk uitstapje met de vrijwilligers.
Deze keer werd dit potje besteed aan een boottochtje in Eernewoude.

Neem direct contact op

Het onderstaande formulier komt uit bij de secretaris van de vereniging. Binnen enkele werkdagen kunt u een antwoord verwachten.

Contactformulier
reCAPTCHA