Privacyverklaring
Laatste aanpassing: 20 mei 2018

Volksvermaken Vries statutair gevestigd Brink 4, 9481 BE Vries, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Volksvermaken Vries is een vereniging met circa 950 leden en organiseert een groot aantal evenementen om daarmee de leerbaarheid en saamhorigheid in Vries te vergroten/verbeteren. Met een zeven- á achtkoppig bestuur en een grote groep trouwe vrijwilligers worden deze evenementen, bedacht, georganiseerd en uitgevoerd.

Contactgegevens acht bestuursleden
Via info@volksvermakenvries.nl krijgt u direct contact met ons.

Onze website
Onze website www.volksvermakenvries.nl is gemaakt in WordPress, hieronder vindt u een korte uitleg hierover:

WordPress – WordPress is een open source platform dat iedereen in staat stelt op eenvoudige wijze een website/blog te maken en te onderhouden. WordPress heeft regelmatig grote dan wel kleinere updates. Onze website wordt regelmatig geüpdatet waardoor hij altijd werkt met de laatste veiligheidseisen.

WordPress plug-ins – WordPress plug-ins zorgen ervoor dat onze website precies datgene doet wat hij moet doen. Deze plug-ins zijn door ons, of in opdracht van ons, geïnstalleerd.

Er is geen één algemene privacyverklaring voor alle plug-ins. Iedereen kan in principe een plug-in maken. De plug-ins die wij gebruiken gebruiken, zijn ontwikkeld door volwaardige programmeurs en worden zeer regelmatig geüpdatet (door de makers en door onze webbouwer) wat zorgt voor extra veiligheid.

Al onze artikelen worden automatisch gedeeld via Facebook. Dit gebeurt d.m.v. een automatische plug-in op onze website.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast
Wij verwerken geen persoonsgegevens, anders dan de gegevens van onze leden, onze commissieleden, sponsoren, standhouders en deelnemers aan de pubquiz zoals hieronder vermeld.

Van onze leden leggen wij de volgende gegevens vast: 
Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Soort lidmaatschap, Lidnummer en IBANnr. (waar van toepassing i.v.m. automatische incasso). Niet meer dan nodig voor het voeren van een volwaardige ledenadministratie.

Van onze commissieleden leggen wij de volgende gegevens vast:
Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, E-mailadres, Telefoonnummer en jaar van aanvang commissielidmaatschap. We leggen geen andere gegevens vast dan die noodzakelijk zijn om onze commissieleden te kunnen bereiken om hun te vragen om hulp bij ter voorbereiding van evenementen. Het jaar van aanvang commissielidmaatschap ligt vast om bij afscheid te kunnen bepalen of het desbetreffende commissielid recht heeft op presentje (na 10 jaar lidmaatschap).

Van onze sponsoren leggen wij de volgende gegevens vast: 
Naam, Adres, Postcode Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Contactpersoon. Niet meer dan nodig voor het voeren van een correcte financiële administratie en voor het onderhouden van contact.

Van standhouders die zich aanmelden voor een van onze markten leggen wij de volgende gegevens vast:
Naam, Adres, Postcode Woonplaats, E-mailadres, Voor- en achternaam contactpersoon, website en soort product/dienst wat wordt aangeboden op de markt. Deze gegevens worden bewaard tussen het moment van aanmelding en de dag van de markt en hebben wij nodig voor het voeren van een correcte administratie en indeling van de markt. Na de betreffende markt worden alle gegevens vernietigd, behalve het e-mailadres. Dit bewaren wij om de standhouders uit het verleden te kunnen informeren over de nieuwe marktdatums.

Van de aanmeldingen aan de pubquiz leggen wij de volgende gegevens vast:
Voornaam, Achternaam, E-mailadres, Teamnaam, Aantal personen. Deze gegevens worden bewaard tussen het moment van aanmelding en de dag van de eerstvolgende pubquiz en hebben wij nodig om het aantal teams te kunnen volgen en op tijd te kunnen aangeven dat de pubquiz volgeboekt is.. Na de betreffende datum worden alle gegevens vernietigd.

Van de deelnemers aan de kinderspeldagen leggen wij de volgende gegevens vast:
Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, E-mailadres, Diverse telefoonnummers, Leeftijd, Geboortedatum, Huisarts, Eventuele allergieën, eventuele medicijnen, Eventuele aanvullende opmerkingen, voorkeuren voor deelname aan de verschillende workshops, en van kinderen in een bepaalde leeftijd/groep of men in het bezit is van een of meer zwemdiploma’s en of het gezin een zwemabonnement heeft. Deze gegevens hebben wij nodig om de kinderen correct te kunnen begeleidden gedurende de drie dagen dat de kinderspeldagen duren, zodat wij precies weten waar wij rekening mee moeten houden. Na afloop van de kinderspeldagen worden alle gegevens vernietigd.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren geen persoonsgegevens anders dan hierboven vermeld. De gegevens worden verwijderd zoals hierboven aangegeven waarbij wel de wettelijke bewaartermijnen (voor zover van toepassing) in acht worden genomen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Volksvermaken Vries deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan zaken i.h.k.v. wettelijke verplichtingen.  Er zijn geen bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht. Slechts onze webbouwer heeft toegang tot de op onze site vermelde namen. Met dit bedrijf sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Wij verstrekken géén gegevens aan derden.

Cookies of vergelijkbare technieken
Voor zover bekend gebruikt Volksvermaken Vries geen functionele, analytische en tracking cookies. Naar aanleiding van uw bezoek aan Volksvermaken Vries ontvangt u dan ook geen gepersonifieerde reclames.

Als u onze berichten leest via facebook gelden de instellingen die u met die provider bent overeengekomen.

Wilt u meer weten over cookies e.d.? Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit laatste natuurlijk voor zover dit geen impact heeft op wetgeving waardoor wij gehouden zijn deze gegevens te bewaren.

Houden wij ons niet of onvoldoende aan dit privacyreglement dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Volksvermaken Vries neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@volksvermakenvries.nl.

Alle door ons gebruikte computers zijn voorzien van een goed werkende firewall. Alle verbindingen naar de website van www.volksvermakenvries.nl via desktop, laptop, tablet of mobiel gaan via een beveiligde SSL-verbinding.

Gebruik van door ons geplaatste foto’s
Het ongevraagd gebruik van door ons gemaakte en geplaatste foto’s is te allen tijde verboden.

Vragen over deze privacyverklaring?
Heeft u vragen n.a.v. deze privacyverklaring schroom dan vooral niet om contact op te nemen. Mail: info@volksvermakenvries.nl.

Wij doen onze uiterste best om niet alleen wetmatig maar vooral ook in uw belang, uw gegevens zoveel als in onze mogelijkheden ligt te beschermen

Neem direct contact op

Het onderstaande formulier komt uit bij de secretaris van de vereniging. Binnen enkele werkdagen kunt u een antwoord verwachten.

Contactformulier
reCAPTCHA