Geschiedenis

In februari 1928 werd er in Hotel Van Wijk, het huidige café ‘Onder de Linden’, de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer opgericht, die ook het ‘ volksvermaken’  voor haar rekening nam. Een fenomeen waar de boeren in de omtrek niet zo om zaten te springen, maar waarvan de dorpelingen vonden dat er af en toe iets georganiseerd moest worden voor de ‘toevallige’ passanten.

In 1964 scheidde de afdeling Volksvermaken zich af van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer om voortaan als een zelfstandige vereniging een breed scala aan evenementen te organiseren. Tegenwoordig heeft Volksvermaken Vries een uitgebreid programma voor jong en oud, terwijl er ook een aantal ondersteunende werkzaamheden wordt verricht voor andere organisaties en verenigingen. Denk bijvoorbeeld aan Oranje Stichting, Avondvierdaagse, St. Decemberactiviteiten, St. VOV-Run en de Taptoe.

Daarom durven wij gerust te zeggen:

Mede door Volksvermaken Vries leeft Vries!