Aanmelden kinderspeldagen niet meer mogelijk

Omdat het aantal aanmeldingen t.b.v. de kinderspeldagen inmiddels het maximum heeft bereikt, is aanmelden voor de editie van 2023 helaas niet meer mogelijk.