Wie is de slimste van Vries?

DorpsQuiz

De DorpsQuiz is een quiz voor én door Vries. Alle inwoners mogen meedoen. De enige regel is dat je je inschrijft als groep van ongeveer 10 tot 15 personen. Op de DorpsQuiz dag haalt éen van de teamleden om 19.00 uur het vragenboekje op Café Onder de Linden. Houdt teamleden beschikbaar voor opdrachten gedurende de Quizavond! Om 23.00 uur moeten de antwoorden worden ingeleverd. De uitslag wordt bekend gemaakt op vrijdag 8 november om 20.00 uur tijdens de feestelijke prijsuitreiking in café Onder de Linden

Inschrijven:

De inschrijving is inmiddels om organisatorische redenen gesloten. Er hebben zich 18 teams aangemeld, dit overtreft onze verwachtingen. 

Wij hopen op een succesvolle editie die wellicht een vervolg krijgt

Details

5 oktober 2019

19.00 uur ophalen quizvragen

23.00 uur inleveren quiz-antwoorden

Locatie

Vries