Intocht Sinterklaas Vries op zaterdag 13 november 2021

Ondanks alle corona-perikelen bezoekt Sinterklaas dit jaar Vries gelukkig weer. Door Volksvermaken Vries is een rondrit georganiseerd waarbij het voor alle kinderen en hun (groot)ouders mogelijk is Sinterklaas vlakbij het eigen huis welkom te heten. Omdat we blijkbaar niet erg duidelijk zijn geweest in het beschrijven van de route, nog eens dit bericht met wat verduidelijking.

Om half drie start de rondrit in de Fledders (vanaf de Vijverstee), we rijden de Fledders helemaal af, waarna de volgende route wordt gevolgd: Asserstraat, Diepsloot, Oosterkampen, Eikenlaan, Oude Asserstraat, Westerstraat, Schultestraat en Brink.

Er is vanuit de veiligheidsregio Drenthe aangegeven dat de rondrit een echte doorstroomactiviteit moet zijn. Er is dus geen gelegenheid om Sinterklaas of zijn Pieten de hand te schudden.
Vanaf 16.00.uur is er een gezellig feest voor alle kinderen tot en met groep 6 in Grand Café Onder de Linden Er is in de zaal helaas geen plaats voor papa’s en mama’s. Er wordt echter goed op alle kindjes gepast. Dit feest duurt tot 16.45 uur.
Voor alle begeleiders die in Grand Café Onder de Linden willen wachten op hun kroost, gelden de huidige corona-regels, dat wil zeggen dat bij binnenkomst je corona-toegangsbewijs gecheckt wordt, zorg dus dat je dat bij je hebt, samen met je identiteitsbewijs.

Mocht de aanstaande persconferentie aanleiding geven tot aanpassingen, worden deze zo spoedig mogelijk vermeld op www.volksvermakenvries.nl en www.vries.nu