Nieuw jaarprogramma Volksvermaken Vries 28-1 on line

Vanaf zaterdag 28 januari kunt u de evenementen die door volksvermaken Vries worden georganiseerd vinden op deze site. Dit is de dag na de vaststelling van dit programma op de algemene ledenvergadering.

Het is mogelijk dat u op dit moment nog geen toegang krijgt tot sommige pagina’s op onze site omdat we deze aan het bewerken zijn. Vanaf 28-1 moet dit allemaal weer zichtbaar zijn.