Besluit tot samenvoeging organisaties

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Volksvermaken Vries op dinsdag 15 februari jl. zijn ingrijpende besluiten genomen. De aanwezige leden stemden in met het voorstel van het bestuur om de organisatie van Koningsdag, Avondvierdaagse, Kerstmarkt en Tweiduuster over te nemen. In de praktijk waren de vrijwilligers van Volksvermaken Vries al ruimschoots betrokken bij de genoemde activiteiten. Door deze formeel onder de vlag van Volksvermaken te brengen en de eigen stichtingen op te heffen, worden veel kosten bespaart. Ook wordt kennis gebundeld en hebben de bestuursleden van de scheidende stichtingen toegezegd vooralsnog een rol te blijven spelen in de organisatie. Volksvermaken Vries is trots op het vertrouwen dat de scheidende stichtingen hen heeft gegeven en is blij vier aansprekende evenementen te kunnen toevoegen aan haar programma.