Nieuws van Volksvermaken Vries

Algemene Ledenvergadering
Normaal gesproken vindt de Algemene Ledenvergadering van Volksvermaken Vries zo rond eind januari plaats. Wij vinden het immers heel belangrijk om met onze leden van gedachten te wisselen en hun mening te horen over de plannen voor het nieuwe jaar. Ook wordt dan financiële verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar.
Vanwege de corona-maatregelen kunnen wij op dit moment geen ledenvergadering organiseren. Wij stellen deze daarom uit tot een later moment. Onze statuten bieden ons die ruimte. Zodra er meer bekend is over eventuele versoepelingen, melden wij ons weer met een datum voor de ledenvergadering.

Jaarprogramma
Het is door alle corona-beperkingen lastig om nu in te schatten wanneer wij weer met onze reguliere activiteiten van start kunnen gaan. En dat terwijl er een mooi jaarprogramma was voorbereid. Daarom zijn er naast de online pubquiz nog andere online activiteiten in voorbereiding. U hoort binnenkort meer van deze plannen. Wij zijn er klaar voor om zodra dit mogelijk is direct met de organisatie van onze reguliere activiteiten te starten. Denk bijvoorbeeld aan o.a. de Kinderspeldagen, de Spooktocht en de Vriezer Dorpsquiz.

Sponsoren
Wij kunnen niets organiseren zonder onze sponsoren, vrijwilligers en leden. Normaal gesproken starten wij ook begin januari onze sponsorwerving op. Vanwege de lock down wordt dit opgeschoven tot er meer duidelijk is over het verloop van de corona-maatregelen. Wij vertrouwen erop dat wij ook later in het jaar op onze trouwe sponsoren kunnen en mogen rekenen.

Vrijwilligers
Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Bent u bereid om wanneer het weer kan een paar uurtjes mee te helpen bij een activiteit van Volksvermaken Vries? Meldt u dan via info@volksvermakenvries.nl. Wilt u liever eerst meer informatie? Dan kan ook, meldt u dan via het eerdergenoemde e-mailadres en een van de bestuursleden neemt contact met u op om uw vragen te beantwoorden.Geef vooral ook aan naar welke activiteit uw voorkeur uitgaat. Beschikt u voor ‘handige handen’ en wilt u een bijdrage leveren aan het onderhouden van de materialen van Volksvermaken Vries? Laat het weten!

Leden
In de huidige situatie kunnen wij de ledenkaarten begin maart niet-huis-aan-huis bezorgen, voor zover deze nog moeten worden afgerekend. De leden die hun contributie nog per kas (aan de deur) afrekenen, ontvangen binnenkort van ons een aanbod voor een alternatieve manier van betalen. Voor de overige leden verandert er niets. Die ontvangen hun ledenkaart in de bus na de afschrijving van de automatische incasso.

Tot zover het nieuws vanuit Volksvermaken Vries. Volksvermaken Vries gaat ervan uit dat het in de loop van het jaar weer mogelijk wordt om elkaar te treffen bij haar activiteiten. Graag tot dan!