Positief resultaat kascontrole

Voor de laatste Algemene Ledenvergadering van Volksvermaken Vries op 25 januari jongstleden kon helaas het onderzoek van de kascommissie naar de financiele administratie van de vereniging niet worden uitgevoerd. Dit had te maken met persoonlijke omstandigheden van de penningmeester van de vereniging. Inmiddels heeft dit onderzoek wel plaatsgevonden en de kascommissie bestaande uit de leden Nico Heikamp, Jan de Jonge en Arjen Jansen heeft geen onregelmatigheden geconstateerd. Het bestuur dankt de kascommissie voor hun inzet in deze.