Rabo Clubkas, ook Volksvermaken Vries doet mee

De leden van de Rabobank mogen jaarlijks een deel van de winst verdelen over verenigingen en stichtingen in het werkgebied van de bank. Dat is in één zin Rabo Clubkas. Rabobank geeft haar leden de gelegenheid om te stemmen op organisaties die ze een warm hart toedragen. Daarmee vloeit een deel van het resultaat daardoor terug in het verenigingsleven en dat is winst voor iedereen.
Bent u lid van de Rabobank? Denk dan a.u.b. in het najaar aan Volksvermaken Vries als u uw drie stemmen verdeelt.
Bent u nog geen lid van de Rabobank? Ga dan naar: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden en wordt voor 1 mei a.s. lid. U krijgt dan in het najaar 3 stemmen om te verdelen over organisaties die u een warm hart toedraagt. En wij hopen natuurlijk dat Volksvermaken Vries er daar een van is.